Hospitalet

Dette rommet ligger innenfor Snekkerloftet på gammelbrygga.

Hospitalet ny

Hospitalet2