Vertskapsrommet er vanligvis ikke til utleie, da vertskapet bor der.