Rorbuene var sesongboliger for fiskerne langs kysten. På Halten var det væreier Tobias Borthen som sto for utbyggingen av rorbuer. Allerede på 1860-tallet hadde han begynt å bygge "moderne" rorbuer og kjøpt opp og forbedret flere av rorbuene som fiskerne tidligere hadde bygd og eiet. I 1876 eide Borthen 31 rorbuer som han fikk brannforsikret. I 1917 var det 62 rorbuer i været. Av dem disponerte væreieren vel 50 rorbuer som huset omkring 100 båtlag.

Det spesielle ved rorbuene på Halten er de fantasifulle navnene. På hovedøya, Husøya, finner vi bymessige navn som: Høyskolen, Banken, Apoteket, Rådstua, Tukthuset, Templet og Slaveriet. Andre rorbuer på Husøya var Stjørnværingsbua, Saga, Klasbua, Minde, Hamna, Skreppen, Slaveriet, Teltet, Telemonhei, Svana, Altona, Kveldskvila, Vestindien, Mekalbua og Bjønnabua.

På Fuggelholmen finner vi Slottet, Pinpungen, Hjorten, Løva, Revhiet, Varghiet, Festningen og Brura, og på Rorsøya: Heimen, Gløshaugen, Storleksa, Haukreiret, Fortuna, Fabrikken, Buret, Realskolen, Latinskolen, Utsikten og Blåtårnet.

På Purkhauet sto Gaula, Stiftsgården, Pinnøskja, Lina og Britannia. På Reinsøya Hotell Dovre, Klubben (Mattisbua) og Valøybua. På Litj-Reinsøya sto Port Arthur og Valhall, og på Steinsøya sto Gibraltar.

De fleste rorbuene er nå dessverre borte. Noen ble revet og flyttet til andre steder, som for eksempel Gløshaugen som i mange år huset butikken på Linesøya. Andre rorbuer ble stående uten vedlikehold, og forfalt etter hvert. Ti av de gamle rorbuene står fortsatt, og i de senere år er det bygd nye feriehus på flere av de gamle rorbutomtene.

 Rorbuer husoya