Havneutbyggingen med bygging av moloer bidro til at Halten fikk sitt gjennombrudd som fiskevær i 1870-årene. De to første moloene til vern mot båra ble bygd da. Det var moloen over Hundsundet, mellom Steinsøya og Rorsøya, og moloen over Trunkasundet, mellom Lundøya og Kråkøya (øst i været).

En ny og mer omfattende havneutbygging kom igang i 1933 og fortsatte helt fram til 1946. Dette var den største havneutbyggingen på Trøndelagskysten den gangen, og prosjektet sysselsatte på det meste 20-30 mann. Moloen fra Husøya ble ferdig i 1938. Deretter gikk man i gang med den store moloen over Steinsøysundet. I tillegg ble de gamle moloene reparert.

Disse moloene har stått mot den stor båra helt til november 2001, da ble det revet et hull i moloen over Steinøysundet. Moloen ble reparert høsten 2002.

 Molo1Molo2