Halten fyr ble etablert i 1875, og er del av "fyrkjeden" Sula, Vingleia, Finnvær og Halten fyr på Sør-Trøndelagskysten.

Fyrstasjonen ligger på Reinsøya, og domineres av det 29,5 m høye steintårnet som ble flyttet fra Lista fyrstasjon.

Den originale store, franske lynblinklinsen er fremdeles i drift. Lampen har en lysstyrke på 1 080 000 candela og har en lysvidde på 17,5 nautiske mil. Fyrapparatets dreiemekanikk er intakt. Stasjonen omfatter maskinhus, bolig, uthus, radiomaster og tufter etter bolig, uthus, oljebu og smie. Ved boligen finnes spor etter en hage. Støpte veier med trapper fører ned til naust og landing. Nede ved fjæra ligger flere tufter etter rorbuer. Landingsforholdene er gode.

Fyrtårnet har høy opprinnelighet i eksteriør og interiør, og er en sjelden fyrtype.

Fyret er fullt automatisert, og ble i 2000 fredet etter lov om kulturminner.

Halten fyr ble avbemannet i 2005.