Som man kan se ligger Halten langt ut i havet:

Kart2

 

Utsnitt av kart over Halten fra 1920 med rorbuer inntegnet.